TEKLİF AL
TR
Akıllı Şehir
Mikrodev, endüstriyel haberleşme protokolleri desteği ile IoT protokol gateway, PLC, DCS ve SCADA ürün aileleri ile akıllı şehir uygulamalarına yönelik çözümler sunmaktadır.

Otomasyon uygulamalarının kullanıldığı akıllı şehir sistemleri, modern şehirlerde ve metropollerde hayatlarını sürdüren bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve beraberinde şehirlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Akıllı şehir sistemleri, bina ve kampüs otomasyon sistemlerine benzer biçimde çalışmakla birlikte uygulama alanları daha geniş ölçeklidir. 

Akıllı şehir otomasyonu ulaşım ve trafik yönetimi, enerji ve aydınlatma yönetimi, atık yönetimi, su dağıtım sistemleri, güvenlik ve acil durum yönetimi gibi farklı alanları kapsayabilir. Bu akıllı şehir sistemleri, sensörler, veri toplama cihazları ve akıllı analiz yazılımları gibi bileşenleri kullanarak şehirlerdeki verileri toplar, analiz eder ve bu verileri yöneticilere sunar.

Bu sistemler, örneğin trafik akışını ve araç trafiğini optimize ederek zaman ve yakıt tasarrufu sağlar, enerji tüketimini ve atık miktarını azaltarak çevreye karşı daha duyarlı olunmasına destek olurlar. Ayrıca, şehirdeki acil durumlar ve olası güvenlik tehditleri ile ilgili verileri kentin yönetim kademesine anlık olarak ileterek hızlı ve etkili bir müdahaleyi mümkün kılarlar. 

Bu bağlamda Mikrodev’in sunduğu teknolojilere akıllı şehir sistemlerinde büyük görev düşmektedir. Belirtildiği gibi akıllı şehir uygulamaları farklı IoT sensörlerinden alınan bilgilerin kullanıldığı ve bu verilerin verimli bir şekilde yönetildiği bir alandır. Buna ulaşım sistemleri, enerji santralleri, aydınlatma sistemleri, su dağıtım şebekesi ve atık yönetimi gibi şehirdeki birçok sistemin kontrolü, analizi ve veri takibi dahil olduğu için süreçlerin aksamadan işlemesi önem arz eder. Mikrodev, endüstriyel haberleşme protokolleri desteği ile IoT protokol gateway, PLC, DCS ve SCADA ürün aileleri ile akıllı şehir uygulamalarına yönelik çözümler sunmaktadır.

Sonuç olarak, akıllı şehir sistemi, vatandaşlara hizmet verimliliğini optimize etmek, şehirde neler olup bittiğinin ve şehrin nasıl geliştiğinin analiz edilmesini sağlamak, maliyet ve kaynak tüketimini azaltmak için kullanılmaktadır.  Akıllı şehir otomasyon sistemleri, modern şehirlerin sürdürülebilirliği, verimliliği ve güvenliği için hayati bir rol oynamaktadır. Özellikle büyük şehirlerin ve metropollerin yaşanabilir olmasını sağlar.

KATALOG