TEKLİF AL
TR
Endüstriyel Otomasyon
Mikrodev ürün ve çözümleri ile endüstriyel devrime uyum sağlayacak, uygun maliyetli makine ve sistemler kurabilirsiniz.

Endüstriyel otomasyon, bir endüstriyel sürecin tamamen veya kısmen otomatikleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Bu süreç, fabrikalarda, üretim hatlarında, dağıtım merkezlerinde ve diğer endüstriyel tesislerde kullanılan mekanik, elektrik ve elektronik bileşenleri kullanan otomasyon sistemlerini içerir. Endüstri 4.0 ise endüstriyel otomasyon teknolojilerinin yakın gelecekteki evrimi olarak kabul edilir. Endüstri 4.0, en net haliyle otomasyon teknolojisi ve veri analitiği ile üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesini ve entegrasyonunu ifade eder. Bu, üretim süreçlerinin daha esnek, verimli ve ölçeklenebilir hale getirilmesini ve üretim verimliliğinin destekler. 

Bilişim teknolojilerinin gelişmekte olduğu dünyamızda sanayi sektörünün de bu gelişime uyum sağlaması son derece önemlidir. Endüstri 4.0’ın temel hedeflerinden biri, daha az maliyetle daha az alanda hızlı ve verimli çalışarak kaliteli ürünler üretmektir. Endüstri 4.0 ile kurulan tesisler, daha az enerji kullanımı, ısı üretiminin azalması ve kaynakların doğru kullanımı konusunda olumlu etkiye sahiptir. 

Öte yandan Endüstri 4.0, fabrikalarda kullanılan makinelerin, robotların ve diğer üretim ekipmanlarının birbirleriyle ve üretim planlama sistemleri ile entegre edilmesini sağlayan “Akıllı Fabrikalar” kavramını da içerir. Bu sayede, fabrikalar daha az insan müdahalesiyle daha verimli hale gelir ve üretim süreçleri daha hızlı ve hatasız hale getirilir. 

Endüstri 4.0 kavramı aynı zamanda, üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi sayesinde elde edilen büyük miktardaki verilerin analiz edilmesine de olanak tanır. Bu veriler, endüstriyel otomasyon sistemlerinde üretim süreçlerinin optimize edilmesi, arıza, durma ve bekleme sürelerinin azaltılmasının yanı sıra, üretimin daha etkili planlanlanması için değerlendirilebilir. 

Mikrodev olarak Endüstri 4.0  devrimine uyum sağlayacak uygun maliyetli çözümler sunmaktayız.

KATALOG