TEKLİF AL
TR

PLC Programlama Nedir? Mikrodev PLC Programlamada MOBDUS RTU Protokolleri

Endüstriyel otomasyonun vazgeçilmez unsurlarından biri olan PLC’ler (Programlanabilir Lojik Kontrolörler), günümüzde karmaşık üretim süreçlerini düzenlemek ve kontrol etmek için kullanılan temel araçlardan biridir. PLC programlaması, bu akıllı cihazların işleyişini belirleyen talimatların oluşturulması sürecidir. Bu makalede, özellikle Mikrodev MP110 ve MP211 PLC Serisinde kullanılan MODBUS RTU MODBUS (Efendi) ve MODBUS RTU Slave (Köle) protokollerine odaklanarak, PLC programlamanın temelini oluşturan bu önemli konuyu ele alacağız. Mikrodev’ in sunduğu geniş programlama özellikleri ve özellikle MODBUS protokol blokları, endüstriyel otomasyon uygulamalarında çoklu işlevsellik ve etkili iletişim için çeşitli olanaklar sunar. Şimdi bu konuların detaylarına değinelim. 

PLC Programlama Nedir?

PLC Programlama, temelde bir PLC’nin nasıl çalışacağını belirleyen talimatların oluşturulmasıdır. “PLC Nedir?” konu başlıklı blog makalemizde de belirttiğimiz gibi PLC’ler, endüstriyel ortamlarda kullanılan otomatik kontrol cihazlarıdır. Giriş ve çıkış cihazlarını kullanarak makineleri ve süreçleri kontrol etmek için kullanılırlar.

PLC programlama, kullanıcının PLC’nin nasıl çalışmasını istediğini belirlemesini sağlar. Programlar, kullanıcının girdilerini ve çıktılarını tanımlayan talimatlardan oluşur. Ayrıca, PLC’nin nasıl çalışacağını belirleyen mantıksal işlemleri de tanımlarlar.

PLC Programlama Nasıl Çalışır?

PLC’ye Dair Sıkça Sorulan Sorular blogumuzda da ifade ettiğimiz gibi PLC’ler, genellikle bir bilgisayarda oluşturulan ve daha sonra kontrol cihazına yüklenen bir program aracılığıyla programlanır. Çoğu PLC programlama yazılımı, geleneksel olarak Merdiven Mantığı (Ladder Diagram) veya “C” programlamayı destekler. Merdiven Mantığı, mantıksal adımları soldan sağa doğru okunan şemalarla temsil eden geleneksel bir programlama dilidir.

PLC programlama dilleri arasında en yaygın olanları genellikle Ladder Logic ve Structured Text olarak kabul edilir. Ladder Logic, elektronik devrelerin şematik gösterimine benzer bir şekilde tasarlanmış merdiven benzeri bir programlama dilidir. Öte yandan, Structured Text, C diline benzer bir yapıya sahip yapılandırılmış bir programlama dilidir.

Mikrodev MP110 ve MP211 PLC Serisi Programlama Özellikleri 

Mikrodev MP110 Serisi PLC (Mikro Düzey Kontrolör) ve MP211 Serisi PLC (Orta ve Geniş Düzey Kontrolör) ürünlerinde çok fonksiyonlu ve çoklu programlamaya olanak sunan pek çok protokol özelliği bulunur. MP110 ve MP211 PLC serisinde, lojik kapı blokları, giriş çıkış blokları, kalibratör bloklar, matematiksel işlem blokları, sayaç blokları, gsm blokları, veri olay kayıt blokları, yazmaç/değişken blokları, MODBUS protokol blokları, MQTT blokları, haberleşme blokları, kontrolör blokları, sistem blokları, çoklu seçici bloklar, hareket kontrol blokları, seri haberleşme blokları, metin blokları, takvim blokları ve makro bloklar mevcuttur. 

Mikrodev MP110 ve MP211 PLC Serisi MODBUS PROTOKOL Blokları 

Endüstriyel otomasyon alanında yaygın olarak kullanılan bir haberleşme protokolü olan MODBUS, farklı enstrümanların iletişim kurmaları için ortak bir dil sağlar ve uçtan uca haberleşme imkanı sunar.

Mikrodev PLC ürünlerinde yer alan MODBUS Protokol Blokları ise kendi içinde farklı programlama özelliklerine ve kapasitesine sahiptir. Mikrodev MP110 ve MP211 serisi PLC cihazlar MODBUS protokollerinde MODBUS RTU MODBUS (Efendi), MODBUS RTU Slave (Köle), MODBUS TCP MODBUS, MODBUS TCP Slave (Köle), MODBUS Gateway, MODBUS Word Okuyucu, MODBUS Float Okuyucu, MODBUS Long Okuyucu, MODBUS Word Yazıcı, MODBUS Float Yazıcı, MODBUS Long Yazıcı, MODBUS Okuma/Yazma Tablosu ve MODBUS Status Blok programlama kapasitelerine sahiptir. 

Şimdi MODBUS RTU MODBUS (Efendi) ve MODBUS RTU Salve (Köle) protokollerinin detaylarına kısaca göz atalım: 

MODBUS RTU MODBUS (Efendi) ve MODBUS RTU SLAVE (Köle) 

Endüstriyel otomasyon sistemlerinde veri alışverişi ve kontrol için yaygın olarak kullanılan bir protokol olan MODBUS RTU, seri haberleşme üzerinden çalışır ve verileri ikilik sayı (binary) formatında gönderir. Bu protokol, endüstriyel cihazlar arasında veri alışverişini sağlamak için kullanılır. RTU, parametre bazlı tasarlanmıştır ve tüm sinyalleri doğru zamanda algılayarak zaman bilgisiyle beraber kronolojik olarak kaydeder. Sinyal kaybına sebep olmaz ve hassas kontrol gerektiren yerlerde tercih edilir. 

Mikrodev PLC ürünlerindeki MODBUS RTU MODBUS (Efendi) ve MODBUS RTU Slave (Köle) uygulamalarını şemalar ve örneklerle inceleyelim: 

MODBUS RTU EFENDİ Bağlantı Şeması 

PLC Programlamada MOBDUS RTU Efendi - RTU Master Baglantı Şeması

Bağlantı Açıklamaları 

Ser: Seri port bloğu girişi Haberleşme portunun bağlanacağı blok giriş bağlantısıdır. 

#MRM0: Blok çıkışı Blok çıkış bağlantısıdır. 

Tx: Tx değeri çıkışı Gönderilen istek sayısının okunduğu çıkış bağlantısıdır. 

Err: Error değeri çıkışı Gönderilen isteklerdeki hata sayısının okunduğu çıkış bağlantısıdır. 

Sta: Bağlantı durum çıkışı Son çalıştırılan istek “başarılı mı?” durumu çıkış bağlantısıdır.

MODBUS RTU EFENDİ Özel Ayarlar

MOBDUS RTU Efendi - RTU Master Özel Ayarlar

MODBUS RTU MODBUS bloğu, fiziksel arayüz üzerinden bağlanan iletişim portu girişi aracılığıyla MODBUS MODBUS protokolünün devreye girmesini sağlar. Standart MODBUS uygulamalarında, MODBUS RTU MODBUS, RS485 veya RS232 seri portlar üzerinde faaliyet gösterir. RS485 hattı üzerinde yalnızca bir MODBUS MODBUS olabileceğinden, her seri kanalda yalnızca bir MODBUS RTU MODBUS bloğu açılabilir. Birden fazla RS485 portu bulunan cihazlarda, her bir port için ayrı ayrı MODBUS RTU MODBUS blokları eklenir.

MODBUS RTU MODBUS bloğu, MODBUS iletişim protokolü üzerinden değer okumak veya değer atamak için kullanılır. Aktive edilen protokol, MODBUS RTU MODBUS bloğuna bağlanan talep gönderme blokları ile tamamlanır. MODBUS protokolünde talepler genellikle okuma veya yazma olarak gruplandırılabilir. MODBUS RTU MODBUS bloğu, Seri Port Bloğu ve MODBUS Word Okuyucu / MODBUS Word Yazıcı Blokları ile işbirliği yapar.

MODBUS istek blokları, okuma veya yazma için tetiklendiğinde, istekler MODBUS RTU MODBUS bloğundaki istek kuyruğuna eklenir. MODBUS RTU MODBUS bloğundaki istek kuyruğunda bekleyen talepler, RS485 hattı boşsa sırayla çekilir, hatta gönderilir ve cevap beklenir. Cevap bekleme süresi içinde cevap gelirse, gelen cevap işlenir; gelmezse ilgili talep iptal edilir ve hata sayacı bir artırılır. Bekleme süresi, MODBUS RTU MODBUS bloğundaki özel ayarlar bölümünde tanımlanır.

MODBUS iletileri anlık okuma ve yazma talepleridir ve zaman damgası bilgisi içermez. Bu nedenle MODBUS RTU MODBUS bloğundaki istek kuyruğu, aynı noktaya ait yazma veya okuma taleplerini sadece son eklenen talep kuyruğunda saklayarak akıllı bir mekanizmaya sahiptir.

Çevrimiçi izleme sırasında MODBUS iletişim protokolü üzerinden değerleri görmek veya yeni değer atamak için “MODBUS Slave” yardımcı programı kullanılır.

MOBDUS RTU Efendi Ornek Uygulama

Örneğin; Cihaz, seri port üzerinde MODBUS MODBUS protokolünü etkinleştirmiştir. MODBUS RTU MODBUS olarak, cihaz, hattaki slave cihazlara istekler göndererek okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirir. MODBUS iletişimi aracılığıyla değerlerin okunabilmesi veya yazılabilmesi için, MODBUS Word Yazıcı ve MODBUS Word Okuyucu bloklarındaki “Ttk” girişlerine mantıksal (1) sinyalinin verilmesi gereklidir. MODBUS MODBUS protokolünde değerlerin okunabilmesi veya yazılabilmesi için, MODBUS Poll adlı yardımcı program kullanılmaktadır.

MODBUS RTU KÖLE Bağlantı Şeması

PLC Programlama MODBUS-RTU-KOLE-RTU-Slave Baglanti-Semasi-

Bağlantı Açıklamaları 

Ser: Blok girişi Haberleşme portunun bağlanacağı blok giriş bağlantısıdır. 

Add: MODBUS ID girişi MODBUS ID adresi dışardan tanımlamak için kullanılır 

#MRK0: Blok çıkışı Blok çıkış bağlantısıdır. 

Tx: Tx değeri çıkışı Gönderilen istek sayısının okunduğu çıkış bağlantısıdır. 

Err: Error değeri çıkışı Gönderilen isteklerdeki hata sayısının okunduğu çıkış bağlantısıdır. 

Sta: Bağlantı durum çıkışı Son çalıştırılan istek başarılımı durumu çıkış bağlantısıdır.

PLC Programlama MODBUS-RTU-KOLE-Ozel-Ayarlar-

Blok Tanımı 

MODBUS RTU Slave bloğu, fiziksel bir arayüz üzerinden bağlanan haberleşme portu girişi üzerinde MODBUS Slave protokolünü etkinleştirir. Bu blok, Program üzerinden MODBUS iletişim protokolü aracılığıyla değer okumak için kullanılır. MODBUS RTU Slave bloğu, “Ser” girişine seri iletişim port ile bağlanır. Aktive edilen MODBUS RTU Slave cihazı, belirlenen iletişim portundan gelen ve kendi MODBUS Kimlik Numarasına (ID) sahip isteklere cevap verir. Tüm lojik projedeki bloklar ve değişken adres tablosundaki MODBUS adresleri, bu kanal ve protokol ayarları ile belirlenen erişim sağlayacaktır.

Örnek Uygulama

Seri Port bloğunun özel konfigürasyonları yukarıda belirlenmiştir. Örneğin, MODBUS RTU iletişimi üzerinden Analog Yazmaç bloğundan veri almak istenmektedir. MODBUS RTU Slave bloğu, Seri Port bloğunun çıkışına bağlanır ve bu şekilde cihaz, programlandığı sunucu modunda çalışır. Program üzerinden iletilen verileri MODBUS iletişimi üzerinden alabilmek için MODBUS Poll yardımcı programı kullanılmaktadır.

MOBDUS-RTU-Kole-Slave-Ornek-Uygulama-

Bu makalemizde, Mikrodev PLC cihazlarındaki MODBUS RTU Efendi ve MODBUS RTU Köle haberleşme protokollerinin özellikleri ve avantajları özetlemeye çalıştık. Görüldüğü üzere Mikrodev MP110 ve MP211 PLC Serisi, geniş bir programlama yelpazesi sunarak endüstriyel otomasyon uygulamalarında çoklu fonksiyonlu ve esnek çözümler sağlar. MODBUS protokol blokları arasında yer alan MODBUS RTU Efendi ve MODBUS RTU Köle, seri haberleşme üzerinden çalışarak endüstriyel otomasyon sistemlerinde veri alışverişi ve kontrol için etkili bir iletişim sağlar. MODBUS RTU, parametre bazlı tasarlanmış, zaman bilgisiyle beraber kronolojik olarak kayıt tutan ve hassas kontrol gerektiren yerlerde tercih edilen bir protokoldür. Mikrodev PLC ürünleri, bu protokollerle entegre çalışarak endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve etkili bir performans sunmaktadır. Bu sayede, kullanıcılar çeşitli endüstriyel ihtiyaçlara uygun olarak esnek ve optimize edilmiş çözümler geliştirebilirler.

Diğer İletiler
Tüm İletiler
Verimliliği Artırmak: PLC Programlamada MODBUS Gateway Kullanımı
Verimliliği Artırmak: PLC Programlamada MODBUS Gateway Kullanımı
Endüstriyel otomasyonun hızla evrilen peyzajında, Programlanabilir Mantık Kontrolörleri (PLC'ler) ve iletişim protokollerinin entegrasyonu hayati öneme sahiptir. Bu makalenin amacı MODBUS Gateway'in P
Devamını Oku
PLC ile Hareket Kontrolü Nasıl Yapılır, Mikrodev PLC Cihazlarda Gerçek Uygulama Örnekleri Nelerdir?
PLC ile Hareket Kontrolü Nasıl Yapılır, Mikrodev PLC Cihazlarda Gerçek Uygulama Örnekleri Nelerdir?
Programlanabilir Lojik Kontrolörler (PLC'ler), endüstriyel otomasyon endüstrisinde çeşitli süreçleri kontrol etmek ve izlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. PLC'lerin temel işlevlerinden biri, m
Devamını Oku
Üretimde SCADA'nın Faydaları
Üretimde SCADA'nın Faydaları
Modern üretimin dinamik ortamında verimlilik ve kontrol çok önemlidir. Endüstriler geliştikçe ve teknolojiler ilerledikçe, önde olmak; süreçleri optimize eden, arıza süresini azaltan ve tutarlı ka
Devamını Oku
RTU Cihazı Nedir?
RTU Cihazı Nedir?
RTU Cihazı Nedir? RTU'lar (Remote Terminal Unit), endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan önemli bir bileşendir. Bu cihazlar, saha cihazlarıyla (sensörler, aktüatörler, anahtarlar vb.) iletişi
Devamını Oku
Örneklerle SCADA
Örneklerle SCADA
Endüstriyel otomasyon ve kontrolün karmaşık dünyasında SCADA, dönüştürücü bir güç olarak ortaya çıkar. Üretimden enerjiye, ulaşıma ve telekomünikasyona kadar çok sayıda sektörde izleme ve yönetimi kol
Devamını Oku
SCADA Sistemlerinin Güvenliği
SCADA Sistemlerinin Güvenliği
SCADA Sistemlerinin Güvenliği Teknolojinin hayatımızın neredeyse her alanına nüfuz ettiği günümüzün birbirine bağlı dünyasında, denetimsel kontrolün ve veri toplamanın güvenliği (SCADA) sistemler çok
Devamını Oku
MQTT Haberleşme Protokolü Nedir?
MQTT Haberleşme Protokolü Nedir?
Internet of Things (IoT) ve diğer benzeri dağıtık sistemlerin hızla yayılmasıyla veri iletişiminin önemini artırmıştır. Düşük bant genişliği olan, gecikme süresi yüksek olan ve güvenlik açısından zayı
Devamını Oku
Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Nelerdir?
Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Nelerdir?
Endüstriyel otomasyon, bir işletmenin üretim süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan kontrol sistemlerinin, bilgisayarların ve robotların kullanılmasını içerir. Bu bağlamda endüstriyel otomasyon
Devamını Oku
SCADA Nedir, Kimler Kullanır ve Nasıl Çalışır?
SCADA Nedir, Kimler Kullanır ve Nasıl Çalışır?
SCADA Nedir, Kimler Kullanır ve Nasıl Çalışır?SCADA nedir? SCADA, bir fabrika, tesis veya diğer uzak lokasyonlardaki çeşitli sensörlerden veri toplayan ve bu verileri, verileri yöneten ve kontrol
Devamını Oku
Akıllı Şehirler ve Enerji Yönetimi
Akıllı Şehirler ve Enerji Yönetimi
Şehirlerde Akıllı Enerji Yönetimi Nedir?  Dünya nüfusunun büyük bir kısmı artık büyük şehirlerde ve metropollerde yaşarken, bu şehirler sadece insanların yoğunlaştığı yerler değil, aynı zamanda yükse
Devamını Oku
KATALOG