TEKLİF AL
TR

SCADA Sistemlerinin Güvenliği

Teknolojinin hayatımızın neredeyse her alanına nüfuz ettiği günümüzün birbirine bağlı dünyasında, denetimsel kontrolün ve veri toplamanın güvenliği (SCADA) sistemler çok önemli hale geldi. Çeşitli endüstriyel sektörlerde kullanılan bu sistemler, elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri, petrol rafinerileri ve ulaşım ağları dahil olmak üzere kritik altyapıların izlenmesinde ve kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak artan bağlantı ve dijital teknolojilere olan bağımlılık, SCADA sistemlerini kötü niyetli bilgisayar korsanlarından içeriden gelen hatalara kadar çok sayıda siber güvenlik tehdidine de maruz bıraktı. Bu kapsamlı kılavuzda, SCADA güvenliğinin inceliklerini inceleyerek önemini, güvenlik açıklarını ve bu kritik sistemleri güçlendirmek için en iyi uygulamaları keşfedeceğiz.

 

SCADA Sistemi Nedir?

Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama kelimelerinin kısaltması olan SCADA sistemleri, endüstriyel süreçleri gerçek zamanlı olarak izlemek ve kontrol etmek için tasarlanmış gelişmiş ağlardır. Bu sistemler, bir ağ altyapısı aracılığıyla birbirine bağlanan sensörler, aktüatörler ve programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC’ler) gibi donanım bileşenlerinden oluşur. Ek olarak SCADA sistemleri, veri toplama, görselleştirme ve kontrol için yazılım uygulamaları içerir ve operatörlerin endüstriyel operasyonları verimli bir şekilde uzaktan izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Donanım ve yazılım bileşenlerinin kusursuz entegrasyonu, SCADA sistemlerinin çeşitli sensörlerden veri toplamasına, bunları analiz etmesine ve endüstriyel süreçleri optimize etmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunmasına olanak tanır.

Tarımsal Sulamada SCADA Sistemlerinin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

SCADA Mimarisi ve Bileşenleri

Tipik bir SCADA sistemi, ağ mimarisi içinde belirli bir işlevi yerine getiren birbirine bağlı birkaç bileşenden oluşur. Bu bileşenler arasında İnsan-Makine Arayüzü (HMI) bulunur; operatörlerin SCADA sistemiyle etkileşimde bulunmak için temel arayüz görevi görür, endüstriyel süreçlerin grafiksel temsillerini, gerçek zamanlı veri görselleştirmesini ve işlemlerin izlenmesi ve yönetilmesi için kontrolleri sağlar. Ayrıca, Uzak Terminal Üniteleri (RTU’lar) ve Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC’ler), sensörlerle, aktüatörlerle ve diğer endüstriyel ekipmanlarla arabirim oluşturan donanım cihazları olarak görev yaparlar. Sensörlerden veri toplarlar, kontrol komutlarını yürütürler ve gözetim kontrol merkezi ile iletişim kurarlar. İletişim altyapısı, saha cihazları, RTU’lar, PLC’ler ve gözetim kontrol merkezi gibi SCADA sisteminin çeşitli bileşenleri arasında veri iletimini kolaylaştırmada kritik bir rol oynar. Kablolu veya kablosuz ağlar, Ethernet, seri iletişim protokolleri veya radyo frekansı (RF) iletişimi gibi iletişim protokolleri içerebilir. Son olarak, gözetim kontrol merkezi, endüstriyel süreçleri izlemek ve kontrol etmek için merkezi bir hub olarak hizmet verir, saha cihazlarından veri toplar, bunları analiz eder ve operatörlere gerçek zamanlı bilgi sağlayarak bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

SCADA Açıkları ve Tehditleri

SCADA sistemleri, endüstriyel operasyonlardaki kritik önemine rağmen çok çeşitli siber güvenlik tehditlerine ve güvenlik açıklarına karşı savunmasızdır. Bu tehditler potansiyel olarak endüstriyel süreçlerin bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve gizliliğini tehlikeye atabilir ve operasyonel kesintilere, mali kayıplara ve hatta güvenlik tehlikelerine yol açabilir. SCADA sistemlerine yönelik bazı yaygın güvenlik açıkları ve tehditler şunları içerir:

Siber saldırılar: Kötü niyetli bilgisayar korsanları genellikle yetkisiz erişim elde etmeyi, operasyonları aksatmayı veya endüstriyel altyapıya fiziksel zarar vermeyi amaçlayan siber saldırılarla SCADA sistemlerini hedef alır. Bu saldırılar, SCADA sistemlerinin güvenliğini tehlikeye atmak için ağ protokollerindeki, yazılım uygulamalarındaki veya insan faktörlerindeki güvenlik açıklarından yararlanabilir.

Kötü amaçlı yazılım: Virüsler, solucanlar ve fidye yazılımları gibi kötü amaçlı yazılımlar SCADA sistemleri için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Kötü amaçlı yazılım bulaşmaları operasyonları kesintiye uğratabilir, hassas verileri çalabilir veya endüstriyel ekipmanı çalışmaz hale getirerek üretimin aksamasına ve mali kayıplara yol açabilir.

İçeriden Gelen Tehditler: Hoşnutsuz çalışanlar, yükleniciler veya üçüncü taraf sağlayıcılar da dahil olmak üzere içeriden gelen tehditler, SCADA güvenliği için önemli bir risk oluşturur. İçeriden gelen tehditler, endüstriyel süreçlerin gizliliğini, bütünlüğünü veya kullanılabilirliğini tehlikeye atan kasıtlı sabotaj, ihmal veya kasıtsız hataları içerebilir.

Fiziksel Güvenlik Riskleri:Endüstriyel ekipmanlara yetkisiz erişim, kurcalama veya sabotaj gibi fiziksel güvenlik riskleri SCADA sistemleri için ciddi sonuçlar doğurabilir. Elektrik trafo merkezleri veya su arıtma tesisleri gibi kritik altyapılara yapılan fiziksel saldırılar, operasyonları aksatabilir ve personel ve çevre için güvenlik tehlikeleri oluşturabilir.

Muğla İl Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Su SCADA Sisteminde SCADA Sistemlerinin uygulanmasını keşfedin.

SCADA Güvenliği En İyi Uygulamaları

Potansiyel tehditlerin ve güvenlik açıklarının oluşturduğu riskleri azaltmak için kuruluşların SCADA güvenliğine yönelik proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerekir. Sağlam güvenlik önlemlerinin ve en iyi uygulamaların uygulanması, SCADA sistemlerinin siber saldırılara karşı korunmasına yardımcı olabilir ve endüstriyel operasyonların bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini güvence altına alabilir. SCADA güvenliğine yönelik bazı önemli en iyi uygulamalar şunlardır:

  • Ağ Segmentasyonu: SCADA ağını yalıtılmış bölgelere veya alt ağlara bölmek, siber saldırıların etkisini en aza indirmeye ve kritik altyapıya yetkisiz erişimi engellemeye yardımcı olabilir. Güvenlik duvarlarının, erişim kontrollerinin ve izinsiz giriş tespit sistemlerinin uygulanması, ağ bölümlendirmesinin uygulanmasına ve SCADA sistemlerinin güvenliğinin arttırılmasına yardımcı olabilir.
  • Güçlü Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolleri: Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve rol tabanlı erişim kontrolleri (RBAC) gibi güçlü kimlik doğrulama mekanizmalarının uygulanması, SCADA sistemlerine yetkisiz erişimin önlenmesine yardımcı olabilir. Erişim ayrıcalıklarının iş rolleri ve sorumluluklarına göre sınırlandırılması, içeriden gelen tehditler ve yetkisiz erişim risklerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
  • Düzenli Güvenlik Denetimleri ve Güvenlik Açığı Değerlendirmeleri: Düzenli güvenlik denetimleri ve güvenlik açığı değerlendirmeleri yapmak, SCADA sistemlerindeki güvenlik zayıflıklarının belirlenmesine ve düzeltilmesine yardımcı olabilir. Sızma testi, kod incelemeleri ve güvenlik taramaları gerçekleştirmek, güvenlik açıklarının belirlenmesine ve endüstri standartlarına ve düzenleyici gereksinimlere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olabilir.
  • Yama Yönetimi ve Yazılım Güncellemeleri: SCADA sistemlerini en son güvenlik yamaları ve yazılım güncellemeleriyle güncel tutmak, siber saldırı ve güvenlik açığı risklerini azaltmak için çok önemlidir. Sağlam bir yama yönetimi sürecinin uygulanması, güvenlik güncellemelerinin zamanında dağıtılmasına ve bilinen güvenlik açıklarına maruz kalma oranının en aza indirilmesine yardımcı olabilir.
  • Çalışan Eğitimi ve Farkındalığı: Çalışanlara, yüklenicilere ve üçüncü taraf satıcılara yönelik kapsamlı eğitim ve farkındalık programlarının sağlanması, içeriden gelen tehditler ve insan hatası risklerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Personelin en iyi güvenlik uygulamaları, sosyal mühendislik teknikleri ve olay müdahale prosedürleri hakkında eğitilmesi, SCADA sistemlerinin genel güvenlik duruşunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
  • Olay Müdahale ve Felaket Kurtarma Planlaması: Kapsamlı olay müdahale ve felaket kurtarma planlarının geliştirilmesi, kuruluşların güvenlik olaylarına etkili bir şekilde müdahale etmesine ve endüstriyel operasyonlar üzerindeki etkiyi en aza indirmesine yardımcı olabilir. Açık üst kademeye iletme prosedürleri, olay raporlama mekanizmaları ve yedekleme ve kurtarma stratejileri oluşturmak, siber tehditler karşısında iş sürekliliği ve dayanıklılığının sağlanmasına yardımcı olabilir.

Çözüm

Sonuç olarak, SCADA sistemlerinin güvenliği, kritik altyapının korunması ve endüstriyel operasyonların bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin ve gizliliğinin sağlanması açısından çok önemlidir. Kuruluşlar, sağlam güvenlik önlemleri uygulayarak, en iyi uygulamalara bağlı kalarak ve güvenlik farkındalığı kültürünü geliştirerek siber tehditlerin oluşturduğu riskleri azaltabilir ve SCADA sistemlerinin güvenilirliğini ve emniyetini koruyabilir. Sonuçta, giderek birbirine bağlanan bir dünyada modern endüstriyel operasyonların esnekliğini ve sürdürülebilirliğini korumak için SCADA güvenliğine öncelik vermek çok önemlidir.

 

Diğer İletiler
Tüm İletiler
İstanbul Anadolu Yakası OSB Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
İstanbul Anadolu Yakası OSB Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
İstanbul Anadolu Yakası OSB Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi'nde Mikrodev IoT protokol gateway ürün ailesi tercih edilmiştir. Mevcut sistemde MDC100 Serisi IoT Gateway ürün ailesi üzerinden 200'de
Devamını Oku
IEC61850 NEDİR?
IEC61850 NEDİR?
IEC61850 Nedir?  IEC61850, özellikle elektrik dağıtım sistemlerinde kullanılan bir haberleşme protokolüdür. IEC61850, elektrik enerjisi alt yapısındaki bileşenler arasında veri alışverişini standartl
Devamını Oku
RTU Cihazı Nedir?
RTU Cihazı Nedir?
RTU Cihazı Nedir? RTU'lar (Remote Terminal Unit), endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan önemli bir bileşendir. Bu cihazlar, saha cihazlarıyla (sensörler, aktüatörler, anahtarlar vb.) iletişi
Devamını Oku
PLC PROGRAMLAMADA EŞ YAŞLANDIRMA FONKSİYONLARI İLE BAKIM MALİYETLERİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
PLC PROGRAMLAMADA EŞ YAŞLANDIRMA FONKSİYONLARI İLE BAKIM MALİYETLERİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
PLC, RTU ve SCADA ile Kontrol Sistemlerini Optimize Etmek Sanayi otomasyonunun sürekli gelişen dünyasında, Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri (PLC' ler), çeşitli süreçleri kontrol etme ve izleme k
Devamını Oku
RTU Nedir ve Nasıl Çalışır?
RTU Nedir ve Nasıl Çalışır?
RTU Nedir ve Nasıl Çalışır?  RTU, İngilizce “Remote Terminal Unit” kelimelerinin kısaltmasıdır. Endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan remote terminal üniteleri, bir cihazın işlevselliğini ar
Devamını Oku
Ex4S Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu
Ex4S Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu
EPDK’nın bu yıl ilk kez 24-25 Mayıs 2022’de Ankara’da kendi yerleşkesinde gerçekleştirdiği Ex4S Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu’22 etkinliğinde Ofansif Odaklı Simülasyon altyapı kurulumlar
Devamını Oku
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir SCADA Sistemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir SCADA Sistemi
Akıllı şehir sistemi kontrolü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır. Mikrodev PLC ve Gateway ürünleri ile il genelinde 400'den fazla istasyon
Devamını Oku
IEC 61131-3 Programlama Nedir?
IEC 61131-3 Programlama Nedir?
IEC 61131-3 Programlama Nedir ? PLC Cihazlarındaki Yeri Nedir? IEC 61131-3 Programlama, PLC cihazlarına yönelik programlama standartları için kullanılan bir kodlama dilidir. Bu programlamada nesneler
Devamını Oku
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Su Dağıtım SCADA Sistemi
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Su Dağıtım SCADA Sistemi
Tekirdağ genelindeki İçme Suyu Dağıtım Sistemi'nde 350'den fazla istasyon kontrolü Mikrodev RTU300 serisi uzak terminal ünitesi ürünleri üzerinden yapılmaktadır. Her bir istasyondaki veriler, RTU300 ü
Devamını Oku
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) İçme Suyu Dezenfeksiyonu SCADA Sistemi
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) İçme Suyu Dezenfeksiyonu SCADA Sistemi
GASKİ İçme Suyu Dezenfeksiyon SCADA Sistemi'nde Gaziantep genelinde su dağıtım şebekelerinin klorlanması ve depolardaki su seviyeleri takip edilmektedir. Gaziantep'in 9 ilçesi ve 794 mahallesindeki su
Devamını Oku
KATALOG