How To Buy
EN
Comparison of MODBUS and IEC 60870-5-104 Communication Protocols
Comparison of MODBUS and IEC 60870-5-104 Communication Protocols
MODBUS ve IEC 60870-5-104, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan iki farklı iletişim protokolüdür. Farklı özelliklere sahiptirler ve farklı amaçlar için kullanılırlar...
Read More
What is RTU and How Does It Work?
What is RTU and How Does It Work?
IEC61850, özellikle elektrik dağıtım sistemlerinde kullanılan bir haberleşme protokolüdür. IEC61850, elektrik enerjisi alt yapısındaki bileşenler arasında veri alışverişini standartlaştırmak....
Read More
Understanding the Essence of Industrial Automation
Understanding the Essence of Industrial Automation
IEC61850, özellikle elektrik dağıtım sistemlerinde kullanılan bir haberleşme protokolüdür. IEC61850, elektrik enerjisi alt yapısındaki bileşenler arasında veri alışverişini standartlaştırmak....
Read More
Using SCADA Systems for Agricultural Irrigation
Using SCADA Systems for Agricultural Irrigation
SCADA systems, being used for remote monitoring and control of data elements in automation processes, play a crucial role in various sectors such as energy, petrochemicals, natural gas, food industry, manufacturing, transportation, and even in automation systems for drinking water and wastewater management. As mentioned in the previous article "What is SCADA?”  agricultural irrigation systems, both in urban and rural areas, are another important application area where SCADA systems are extensively utilized. These systems are employed to monitor and control factors such as water levels in the soil, weather conditions and the needs of living organisms.
Read More
SCADA Systems and Their Role in Automation Processes
SCADA Systems and Their Role in Automation Processes
SCADA systems ("Supervisory Control and Data Acquisition") are comprehensive and centralized automation systems that enable the control and monitoring of industrial processes. SCADA assists businesses in managing their production processes effectively in industries such as energy, water management, petrochemicals, food & beverage, manufacturing and transportation. In this article, we will discuss the scope, application areas and benefits of SCADA systems in automation processes within the scope of different topics.
Read More
What is Programmable Logic Controller Systems (PLC)?
What is Programmable Logic Controller Systems (PLC)?
Programmable Logic Controller (PLC) Systems are integrated systems widely used in industry, industrial environments and robotic technologies. They are designed to automate and control various processes by monitoring input signals, performing logical functions and generating output signals.
Read More
What is a Distributed Control System (DCS)?
What is a Distributed Control System (DCS)?
Dağıtık Kontrol Sistemi (DCS) bir otomasyon sistemidir ve bir üretim tesisinde veya bir endüstriyel prosesin kontrolünü yapmak için kullanılır. Bu sistemler, birçok farklı kontrol elemanını birbirleriyle iletişim kurarak birbirlerine bağlı olarak çalışır. Örneğin, bir DCS sistemi, bir prosesin basıncını, sıcaklığını ve debisinin ölçülmesine yardımcı olarak, bir pompanın hızını veya bir vananın açılıp kapatılmasını kontrol edebilir. Bu sayede, bir prosesin performansını optimize etmek ve hataları önlemek amacıyla çok sayıda farklı parametre ile takip edilebilir.
Read More
CATALOG