RTU300 Series RTU (Remote Terminal Unit) RTU300 Series RTU (Remote Terminal Unit)

Distributed Control System (DCS)

RTU300 Series RTU (Remote Terminal Unit)

RTU301-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU320-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU340-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU301-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU301-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU320-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU330-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU340-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU340-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU330-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU320-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU301-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU301-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU320-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU330-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU340-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY, 48 V DC)
RTU310-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY, 48 V DC)
RTU320-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY, 48 V DC)
RTU340-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY, 48 V DC)
RTU330-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)

RTU300 Series Remote Terminal Unit (RTU)

CATALOG