RTU300 Series RTU (Remote Terminal Unit) RTU300 Series RTU (Remote Terminal Unit)

Distributed Control System (DCS)

RTU300 Series RTU (Remote Terminal Unit)

RTU301-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY, 48 V DC)
RTU330-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY, 48 V DC)
RTU320-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY, 48 V DC)
RTU301-E1N-GA1-C6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY, 48 V DC)
RTU340-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1N-GA7-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU310-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU320-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA6-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU330-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA5-B7000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA4-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU330-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU320-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU301-E1N-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU301-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU320-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU330-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU340-E1N-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU340-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU330-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU320-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU301-E1L-GA2-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU301-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU340-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU320-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU340-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1N-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU301-E1L-GA1-B7001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, SD CARD, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU340-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU310-E1L-GA5-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 RELAY)
RTU320-E1L-GA4-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, DNP3, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)
RTU330-E1L-GA2-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/103/104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 8 AI)
RTU310-E1N-GA7-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, 1 ETH, 2 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU340-E1L-GA6-B6000
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI)
RTU301-E1L-GA1-B6001
(MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, IEC 60870-5-104, 1 ETH, 1 GSM/LTE, 1 RS232, 1 RS485, 16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO, 4 RELAY)

Mikrodev RTU 300 series comprises industrial control and communication products designed to communicate with and control smart electrical devices in the electricity sector. These RTUs can be programmed using the Function Block Diagram (FBD) language defined in the IEC 61131-3 standard and communicate with SCADA or control center software using protocols such as IEC 60870, DNP3, and MODBUS TCP. Mikrodev offers high-quality, domestically produced RTU devices with various models and features. For instance, the RTU301 model supports protocols like MODBUS, MQTT, IEC 62056-21, DLMS/COSEM, and IEC 60870-5-104, while the RTU340 model additionally supports the IEC 61850 protocol. These RTU products find applications in building automation, energy systems, water systems, process automation, machine automation, transportation systems, IoT, telemetry, lighting systems, and agricultural irrigation systems.

 

Mikrodev’s RTU300 series boasts a comprehensive range of products within its local RTU product group, offering over 100 options. On our website, users can utilize the filtering feature to narrow down these products based on their technical specifications and sort or list them accordingly.

 

With Mikrodev’s compact RTU300 devices, users gain access to a wide array of functionalities. These devices provide precise timing through NTP Time Synchronization and reliable communication via integrated GSM 4G LTE support. The devices also feature memory card data recording capabilities for storing important data and offer multiple connection options. Moreover, the RTU300 products provide flexibility with expandability up to 1024 points.

 

In terms of programming support, Mikrodev’s RTU300 series offers convenience to users. Programming can be accomplished using languages like FBD (Function Block Diagram) and LD (Ladder) through the IEC 61131-3 programming interface. Configuration and programming are facilitated via B type USB and Ethernet connections. The devices support protocols like IEC 61850, IEC 60870, DNP3, MQTT, and MODBUS through the Telediagram programming editor. Furthermore, users can monitor and intervene in process data in real time through online monitoring. Remote programming, project upload/download, and firmware update operations can also be conducted via TCP/IP. Additional features of the devices include a PID and ON-OFF control function library.

 

The RTU300 series from Mikrodev provides a wide range of communication protocols. These products support protocols such as MODBUS TCP Master/Slave, MODBUS RTU Master/Slave, MODBUS GATEWAY, MQTT, DNP3, IEC 61850, and IEC 60870-5-101/103/104. The devices are designed to withstand environmental conditions, with an operating temperature range of -25 to +75°C and a storage temperature range of -30 to +80°C. The devices are housed in a plastic case with an IP20 protection level, ensuring durability.

 

Notable input/output features of the RTU300 series include data recording capabilities and programmable data recording trigger blocks. Events can be thoroughly monitored through time-tagged event recording and the devices offer high event recording capacity. Communication port options include Ethernet and serial ports. Optional features include modular GSM support, SD card support, real-time clock, and calendar features.

 

In summary, Mikrodev’s domestic RTU300 series offers a comprehensive set of features to meet the demands of users in industrial automation applications. With its flexible programming support, reliable communication protocols, and rugged design, this series stands out as a preferred solution across various industrial automation sectors.

 

As one of the leading brands in control devices, Mikrodev was established in Istanbul in 2006 and introduced RTU (Remote Terminal Unit) devices to its product portfolio as major milestones in 2013. Mikrodev continues its R&D activities with its expert staff at the Bilişim Vadisi – Technology Development Zone and the Kocaeli/Çayırova facilities. Mikrodev’s experienced teams consistently produce over 200 types of devices, including sub-models, such as domestic PLC, domestic RTU, DCS, domestic SCADA, GATEWAY, and REMOTE IO product families. Domestic sales of these devices are carried out through dealers located in various regions of Turkey.

CATALOG